ב_ בשבת ב_ יום לחודש _ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושמונה ב________, ______ ו______ התכנסו כדי לבוא בברית נישואין כדת מסורות ישראל ועם יהודי. בפני משפחה וחברים אמרו זה לזו:
אנחנו מקבלים זה את זו כפי שהננו היום ומתחייבים לתמוך ולטפל זה בזו כל ימינו. מי יתן ואהבתנו תזין ותקיים אותנו בבניית חיינו המשותפים. אנו מבטיחים לטפח עוצמה ואיחוד בנישואינו על ידי יחסים רוויים באהבה וכבוד הדדיים, בהצעת תובנות והרעפת חיבה בחפשיות, ובהכרה בצרכים הגשמיים והרוחניים של כל אחד מאיתנו. אנו נשבעים להשאר חברים. לדבר ולהקשיב זה לזו בלב שלם ובפתיחות, בעודנו זוכרים סליחה וסבלנות. כיחידים וכשותפים אנו נרתמים לחיי לימוד, דיון והרפתקה. יחדיו, אנו מסכימים להקים בית מלא בחום ונדיבות, פתוח לכל, ולמלאו בצחוק, דמיון, חמלה ואהבה. אנו מבטיחים לחגוג את החיים כמשפחה יהודית ולרדוף תיקון עולם – התגשמותו של עולם שליו וצודק. והכל שריר וקים.

On the _ day of _ in the year , the _____ th day of the year 2020, in ____, _____, __________________ and _____________________ join one another in a marriage covenant, according to the traditions of Israel and the Jewish people.  In the presence of family and friends, they said: “We accept each other as we are on this day and pledge to support and care for one another on all future days.  May our love sustain us as we build our lives together.  We promise to foster strength and unity in our marriage by loving and respecting each other always, by offering insight and affection freely, and by recognizing and meeting each other’s worldly and spiritual needs. We vow to remain friends: to talk with and listen to one another openly and wholeheartedly, remembering patience and forgiveness.  As individuals and as partners, we commit to a lifetime of learning, discussion and adventure.  Together, we agree to create a warm and generous home, open to all, and to fill it with laughter, imagination, compassion and love.  We promise to celebrate life as a Jewish family and to pursue Tikkun Olam, the realization of a peaceful and just world.”  And everything is valid and binding.