ב_ בשבת ה לחדש שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושבע ב_ אנחנו ____ ו___ בזאת כורתים ברית נשואין זה לזו. באוהבנו את אשר אנו יודעים זה על זה, ובסומכינו על אשר איננו יודעים עדיין, אנו מתקדשים זה לזה כבעל ואשה. אנו מבטיחים להוקיר ולכבד זה את זה כפרטים וכשותפים, לנחם ולעודד זה את זה באכזבות החיים ועצבונם, לעודד את מאמציו של בן הזוג ולהתענג על הצלחותיו ושמחתו של בן הזוג. אנו מתחייבים לטפח את חברותנו על ידי שיתוף בתקוות ובמחשבות, להשען זה על זה בעת חולשה, ומתחייבים להתייצב מול אתגרי החיים בהומור, כנות, ויושרה. אנו מבטיחים להיות מסורים, מלאי חיבה, נאמנים, ושותפים הוגנים. לשאוף לכך שכל יום יהיה ראוי לאמונו של בן הזוג, לאהבתו, וחברותו. אנו מבטיחים תמיד להיות מודעים זה לזה ולתת את הדעת למהות הקשר שאנו יוצרים. כל אחד מאיתנו מבטיח לתרום את חלקו להבטחת מחייתנו וקיומנו הרגשי והגשמי, ולגידולם של הילדים במידה ונתברך בהם. יחדיו, נכונן בית חם ופתוח שבו נוהגים בכולם בכבוד, הבנה וחמלה. בית מועשר במנהגי מסורתה של מורשתנו היהודית ובהם המסירות לצדק ושלום בעולם. כל שאנו מתחייבים אליו בזה הנו שריר וקיים

On the day of the week, the ____th day of 5780, the ______th day of _____, in _______, we, ________________ and ____________________, hereby make these marriage covenants to each other: Loving what we know of each other, and trusting what we do not yet know, we consecrate ourselves, one to the other, as husband and wife.  We promise to cherish and respect each other as individuals and as partners, to comfort and support each other through life’s disappointments and sorrows, and to encourage each other’s endeavors and revel in each other’s joys and accomplishments.  We pledge to cultivate our friendship by sharing our thoughts and hopes with one another, leaning on each other when we need strength, and approaching our challenges with humor, honesty, and integrity.  We promise to be loyal, affectionate, faithful, and equitable partners, to strive each day to be worthy of each other’s trust, love, and companionship, and to be ever mindful of each other and our bond.  We each promise to work for our mutual sustenance, emotional and physical, and that of any children with which we may be blessed.  Together, we will establish a warm and open home, in which all are treated with respect, understanding, and compassion, and which is enriched with the traditions of our Jewish heritage, including a dedication to justice and peace in the world. All of this we take upon ourselves as valid and binding.