ביום מלא שמחה וטכס זה, ב——— ימים לחדש ———— שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים, המקבילה ל———— יום ב————— שנת אלפיים ו————— כאן ב—————, ————, אנו עדים כאן כי ————————— ו——————— מכריזים בזה על התחייבים זו לזו באמצעים ברית הנשואין. נשואין הם הבטחה בליבם של שני אנשים אוהבים, הבטחה לפוטנציאל שתארך ימי חיים להגשים. אנו מתחייבים להיות חברים בנפש זו לזה, אשת סוד אחת לרעותה מאהבת, מורה, אוזן קשבת, ומבקרת. יהי רצון ונשאף תמיד למצים את הטוב האחד מרעותה, להבין ולסלוח על שגיאותה בלתי נמנעים הנקים בדרכי החיים. אנו מבטיחים לקבל בברכה את ההבדלים בינינו ולקבל את האתגרים בחיינו בהומור, אמון, חמלה, ופשרה. נכונן בית בו נחגוג את מסורות כל אחת מאיתנו בכבוד, בית בו ערכי משפחותינו יטופחו ויועברו חמלה. נעודד חוויות חדשים ודרכים חדשות לבטוי אהבתנו במהלך חיינו המשותפים. יהי רצון ואהבתנו תאפשר לנו את יהי רצון ואהבתנו תאפשר לנו את החופש להיות מי שאנו, והאומץ להגשים את החיים שאנו יחד משוים בדמיוננו. אנו מכריזים חגיגית בזה על התחייבותנו זו לזה אשר בה החזקנו מאז נפגשנו לראשונה ונשבעים בזה להחזיק בה לשארית חיינו

On this day of great joy and celebration, on the ___ day of the month of ____ in the year 20––, corresponding to the ____ th day of ——, 5780, in ,_______, ___________ , we hereby witness that we, ________________ and ________________, hereby affirm our commitment through the rites of marriage:
Marriage is a promise of potential, made in the hearts of two people who love, that takes a lifetime to fulfill. We pledge to be each other’s best friend, confidante, lover, teacher, listener and critic. May we always strive to bring out the best of one another, to understand and forgive the mistakes life is unable to avoid. We promise to embrace our differences and overcome challenges together with humor, trust, compassion and compromise. We will create a home where both of our traditions are celebrated with honor, and where the values of our families are nurtured and passed on. We will encourage new experiences, and new ways of expressing love through the seasons of life. May this love allow us to enjoy the freedom to be ourselves, and the courage to fulfill the life we imagined together. We hereby confirm and solemnize the commitment that has sustained us ever since we first met and which we now vow unto one another for the rest of our lives.